Visi ;

Mahad Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah ialah menjadi lembaga pendidikan Islam yang melahirkan generasi Islam yang berkualitas, berkompeten, dan berakhlak karimah dalam kehidupan masyarakat di atas tuntunan Alqur’an dan Sunnah sesuai pemahaman salafus shaleh,

 

Misi ;

Misi Mahad Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah ialah:

 1. Menyelenggarakan pendidikan komprehensif yang berkualitas dalam bidang ilmu syar’i, bahasa asing dan sejarah.
 2. Menyediakan asrama bagi mahasantri untuk mendapatkan tarbiah dan taklim yang menyuluruh selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu.
 3. Menerapkan kewajiban berbahasa Arab dan Inggris di dalam ruang pembelajaran dan asrama
 4. Merealisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari di ruang pembelajaran dan asrama.
 5. Membangun sistem manajemen pendidikan yang unggul dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan pembinaan mahasantri yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing Mahad Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah.
 6. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang syari’ah, sebagai bentuk kepedulian sosial dari warga Mahad Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah.

 

Tujuan ;

Tujuan Mahad Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah ialah:

 • Mahad Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah menyelenggarakan sistem manajemen moderen pendidikan yang berkualitas.
 • Terselenggaranya program pendidikan yang bermutu dan pembinaan mahasantri komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing Mahad Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah dalam lingkup nasioanl.
 • Lahirnya lulusan muslim yang berkualitas, memiliki karakter kepemimpinan, bermanfaat bagi masyarakat, dan istiqamah menerapkan ajaran Islam serta berdaya saing tinggi.
 • Ajaran Islam dihayati dan diamalkan oleh sivitas akademik Mahad Aisyah binti Abu Bakar Li al-Dakwah dan masyarakat.
 • Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan Islam dan dakwah.