Semester
1 2 3 4 5 6 7 8
Sirah Nabawiyah 1 1
Tarikh Islamy 1 1
Tarikh al Khulafa’ 1 1
Pendidikan Kewarganegaraan 1 1
Tsaqofah Islamiyah 1 1